รักกัน จำเป็นหรือที่ต้องมีเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ความรักเป็นเรื่องของจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ส่วนเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เพศ ที่อาจมีบ่อเกิดมาจากความรักหรือไม่ก็ได้

หลายคนบอกว่า ทัศนคติในเรื่อง ความรักกับเพศสัมพันธ์ ของหญิงและชายมีความแตกต่างกัน

ทัศนคติของผู้หญิง

 1. สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ ความรู้สึกรักที่ค่อยๆ เติบโต มากขึ้นๆ จึงจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
 2. ผู้หญิงเมื่อเริ่มต้นรู้จักผู้ชาย ความรักของเธอจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1 และค่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
 3. ด้วยธรรมชาติของฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้ความรักของผู้หญิงกับการยึดครองเป็นเจ้าของมีสูง เป็นความรักที่ต้องการความมั่นคง เธอมีความสุขกับความโรแมนติค การสัมผัสเล็กน้อยก็เพียงพอ เพราะความสุขทางใจก็ทำให้เธออิ่มเอมได้
 4. ความสุขจากความรักของเพศหญิง มีอารมณ์โรแมนติคเจือปนอยู่มาก ดังนั้น การแสดงออกซึ่งความรักของเธอจึงผ่านอารมณ์ เพียงจับมือ สบตา สัมผัสที่อบอุ่น ละมุนละไม
 5. ผู้หญิงมองความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ความไว้วางใจเกิดเนื่องจากความรัก ความรักก่อให้เกิดอารมณ์อยากอยู่ใกล้ๆ มีเวลาแห่งความสุขร่วมกัน การไปเที่ยวกับคนรักคือความสุขจากการได้ใกล้ชิด เธอไม่ได้คิดไปไกลถึงเรื่องมีเพศสัมพันธ์ แต่บ่อยครั้งก็เลยเถิดเพราะถูกหลอกล่อให้เชื่อว่า เซ็กส์คือเครื่องพิสูจน์ว่าเธอรัก
 6. ผู้หญิงทั่วไป จะมีเซ็กส์กับผู้ชายก็ต่อเมื่อเธอมีความรัก และเชื่อว่า สิ่งนั้นคือบทพิสูจน์ว่า เธอรักจริง

ทัศนคติของผู้ชาย

 1. ธรรมชาติของผู้ชาย มักมองว่า ความรักกับเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มาคู่กัน แต่เพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเกิดจากความรัก
 2. ความรักของผู้ชาย มักเริ่มต้นจากความต้องตา ดังนั้น จึงมักเริ่มต้นแบบเต็มที่ แล้วค่อยๆ ลดน้อยลงในเวลาต่อมา
 3. ธรรมชาติของเพศชาย มีความพึงพอใจในเรื่องของเพศสัมพันธ์ ความรักความพึงพอใจเกิดจากอารมณ์พอใจในเพศสัมพันธ์ ดังนั้น เมื่อเขารักใคร่กับหญิงคนไหน จึงมักเรียกร้องความสัมพันธ์ทางกายไปด้วย
 4. ผู้ชาย การสัมผัสกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ ความพึงพอใจของเขาจึงมีความสัมพันธ์ทางเพศมาเกี่ยวข้องสูง
 5. ผู้ชายมักคิดว่า ผู้หญิงที่ยอมไปไหนมาไหนด้วยหรือตลอดจนการเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน แปลว่า ผู้หญิงพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย และมักจะโกรธหากได้รับคำปฏิเสธ
 6. ผู้ชายสามารถแยกเซ็กส์กับความรักออกจากกันได้ แน่นอนว่า รักนำไปสู่การมีเซ็กส์ แต่เซ็กส์ไม่ใช่เครื่องหมายของความรัก

เพราะความต่างของหญิงและชายนี่เอง ทำให้ผู้ชายบางคนใช้จุดอ่อนของผู้หญิงที่ซึ้งกับความรัก ความอบอุ่น โดยการบอกรักและแลกกับเซ็กส์ ส่วนผู้หญิงก็กลัวจะไม่ได้ความรัก และต้องการความมั่นคงในความรัก จึงตกเป็นเหยื่อให้ผู้ชายที่มุ่งหลอก ใช้ความรักแลกเซ็กส์ ให้เธอยินยอมตามคำร้องขอของผู้ชาย  ดังนั้น ผู้หญิงจึงควรเป็นฝ่ายระมัดระวังตัวเอง ไม่สับสนระหว่างความรักหรือเพียงแค่อยากมีเซ็กส์ของผู้ชาย เนื่องจากประสบการณ์ของผู้หญิงหลายคนเป็นอุทาหรณ์ได้ดีว่า ก่อนมีเซ็กส์ผู้ชายสามารถทำอะไรก็ได้ เพื่อให้ผู้หญิงรัก แต่หลังจากมีเซ็กส์แล้ว ผู้หญิงต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะรักษาความรักไว้ให้ได้ และหลายรายได้เห็นธาตุแท้จากผู้ชายหลังจากพลาดท่ามีเซ็กส์กับเขาแล้ว